Saturday, June 20, 2015

Thứ Bảy 20 tháng Sáu

Mátthêu 6:26-34 

Đức Giêsu nói cùng các môn đệ: "Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy."

  • Đoạn văn này là một đoạn văn nói về vẻ đẹp tuyệt vời. Hãy dành một vài khoảnh khắc để thưởng thức và tìm thấy bình an và niềm vui trong đó. Tự Thiên Chúa đã là vẻ đẹp vì thế trong khi gặp g cái đẹp, tôi có thể gặp gỡ Thiên Chúa. 

  • Đức Giê-su hứa với chúng ta rằng Thiên Chúa rất quảng đại. Trong khi phấn đấu tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước tiên, chúng ta có thể tin cậy rằng Thiên Chúa sẽ ban phát những gì mà chúng ta cần.

Image result for Matthew 6:26-34 pictures

No comments:

Post a Comment