Monday, July 13, 2015

Thứ Hai 13 tháng Bảy

Mátthêu 10:34-39, 11:1

Đức Giêsu nói cùng nhóm Mười Hai:"Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa người ta với cha mình, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được." Khi Ðức Giêsu truyền dạy cho mười hai môn đệ xong, Người rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị.


  • "Cho một trong những người bé mọn này một ly nước lạnh" có một giá trị vĩnh cữu. Sự thật này làm nổi bật nhân phẩm của từng con người, không phân biệt họ thấp bé hoặc vô nghĩa như thế nào. 

  • Lạy Thầy, xin giúp con thấy được khuôn mặt Thầy nơi những người bên cạnh, đặc biệt nơi những người nghèo và thiếu thốn, và biết đáp trả một cách tương xứng. Có bao giờ tôi đã mua cho người hành khất một ly càfê không?


No comments:

Post a Comment