Monday, July 20, 2015

Thứ Hai 20 tháng Bảy

Mátthêu 12:38-42 

Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ". Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. Quả thật, ông GIôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giona rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giona nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa."   • Hầu hết chúng ta đều bị quyến rũ bởi những biến cố ngoạn mục. Vì vậy mà các kinh sư đã cần "một dấu lạ" từ Đức Giêsu để chứng tỏ rằng Người có những sức mạnh phi thường. Nhưng Đức Giêsu không hề thích thú về những tò mò hời hợt về mình. Người đâu phải là một nhà ảo thuật! Mà Người chính là Thiên Chúa-ở-giữa-chúng-ta, một cách mầu nhiệm và đầy ơn phúc. 

  • Đức Tin của tôi có tùy thuộc vào những sự việc xảy ra như là lời cầu nguyện được nhậm lời không? Hay là tôi chỉ đơn sơ và khiêm nhường đặt lòng tin và niềm hy vọng của mình vào con người của Đức Giêsu Kitô và kết hiệp lời cầu nguyện của tôi với lời cầu nguyện của Người? Tôi có thể đơn sơ nói rằng, "Xin cho Ý Cha được thể hiện" không?

No comments:

Post a Comment