Thursday, July 9, 2015

Thứ Năm 09 tháng Bảy

Mátthêu 10:7-14 

Đức Giêsu nói cùng nhóm Mười Hai: "Dọc đường hãy rao giảng rằng; Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Ðừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng. Ði đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Còn nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại."   • Chúng ta là những kẻ theo Đức Kitô với một tâm trí và một tấm lòng cởi mở. Mối liên hệ với Đức Kitô phải là ưu tiên cho cuộc đời chúng ta, và không gì có thể phá hũy hoặc có thể được xem quan trọng hơn mối liên hệ này. 


  • Tất cả tình yêu, tất cả tình bạn, tất cả những gì chúng ta là, tất cả những gì chúng ta có và tất cả những gì chúng ta làm, đều ở trong tình yêu của Đức Kitô, và tất cả được trao ban cho Người.

No comments:

Post a Comment