Sunday, August 23, 2015

Một lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,

Sống cho Chúa thật là điều khó. 
Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con.

Chúa đòi con cho Chúa tất cả 
để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. 
Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa 
để con thực sự nương vào một mình Chúa. 
Chúa thích cắt tỉa con khỏi những gì rườm rà 
để cây đời con sinh thêm hoa trái. 
Chúa cương quyết chinh phục con 
cho đến khi con thuộc trọn về Chúa.

Xin cho con dám ra khỏi mình, 
ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan 
để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, 
dù phải chịu mất mát và thua thiệt.

Ước gì con cảm nghiệm được rằng 
trước khi con tập sống cho Chúa và thuộc về Chúa 
thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con từ lâu.

Amen.

LM Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

No comments:

Post a Comment