Thursday, August 20, 2015

Thứ Năm 20 tháng Tám.

Mátthêu 22:1-2,8-14 

Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới." Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. "Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?" Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít."


  • Ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa được ban tặng nhưng không cho tất cả những ai sẽ chấp nhận chúng với một tấm lòng biết ơn. Tiệc cưới được mở rộng ra cho tất cả mọi người, và Thiên Chúa cung cấp y phục lễ cưới cho chúng ta. 

  • Người cống hiến cho chúng ta các đồ trang sức qua bí tích Rửa tội, bí tích Hòa giải, bí tích Thánh Thể. Người muốn đưa chúng ta vào nơi nhà của Người, tha thứ việc làm sai trái của chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta bằng chính máu thịt của Người.

Image result for God provides our wedding garments for us pictures

No comments:

Post a Comment