Thursday, August 27, 2015

Thứ Năm 27 tháng Tám

Mátthêu 24: 42-44 

Đức Giêsu nói cùng các môn đệ: "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến."


  • Đức Giê-su nói về sự canh thức trước việc nước Thiên Chúa gần đến. Chúng ta không biết ngày nào Chúa đến. Sự canh thức của chúng ta phải được liên tục. Chúng ta cần phải thức tỉnh và sống cuộc sống của mình trước mặt Thiên Chúa, để rồi sẽ được sẵn sàng khi Chúa đến.

  • Lạy Đức Giê-su, xin Thầy tiếp tục bảo vệ chúng con để chúng con có thể luôn luôn nhận thức rằng có bàn tay của Thầy trên những mảnh đời của chúng con, xin Thầy hướng dẫn và lôi kéo chúng con về những nẽo đường công chính suốt đời con. Xin giúp chúng con luôn biết tỉnh thức trước những lời nói thì thầm và thôi thúc của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn chúng con.

        
              Image result for Mátthêu 24: 42-44  pictures                           

No comments:

Post a Comment