Wednesday, August 12, 2015

Thứ Tư 12 tháng Tám

Mátthêu 18:15-17 

Đức Giêsu nói: "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.


  • "Làm sao chúng ta có thể làm bước đầu tiên để hàn gắn một mối liên hệ đổ vỡ nếu nó đã làm cho chúng ta một nỗi đau to lớn? Chúng ta sẽ tìm nơi đâu sự can đảm để có thể nói mặt đối mặt với người đã gây cho chúng ta nỗi đau này? 

  • Chúng ta có thể phải cần tìm đến sự giúp đỡ và lời cầu nguyện của bạn bè để có thể tìm ra những lời nói và phương cách thích hợp để dung hòa những sự khác biệt.

No comments:

Post a Comment