Sunday, September 6, 2015

Chúa nhật 06 tháng Chín - Chúa nhật thứ 23 thường niên

Máccô 7 : 31-35 


Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng.  • Người đàn ông này đang đau khổ gấp bội - như một người ngoại bị cô lập, và ông ta cũng bị loại trừ bởi thể lý khuyết tật của mình. Hành động của Đức Giê-su bắt đầu một thời đại mới. Người đến va đủ gần để đụng chạm chúng ta từng người một. Quả thực, tất cả những gì Người làm đều tốt đẹp.   • Lạy Thầy, con nghe lời Thầy nói với con, "Hãy mở ra!".  Xin hãy mở tai con cho con lắng nghe lời của Thầy. Xin Thầy mở cửa trái tim của con, để con có thể lớn lên trong sự nhạy cảm trước đau khổ của người khác. Xin giải thoát lưỡi của con để con có thể nói lên tâm tình biết ơn trước lòng nhân ái của Thầy.

                       Image result for effata  pictures                 


No comments:

Post a Comment