Sunday, September 20, 2015

Chúa Nhật 20 tháng Chín - Chúa Nhật 25 thường niên .

Máccô 9:30-35 

Ðức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Ðức Giêsu không muốn có ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại." Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. Sau đó, Ðức Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Ðức Giêsu hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?" Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Ðức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." 


  • Phúc âm cho thấy các môn đệ như là những người chậm tiêu và đần độn: họ không hiểu được ý nghĩa của việc đi theo Đức Giêsu. Vì sợ họ đã không dám hỏi cho những điều cốt lõi. Thay vào đó, họ lai bận tâm với những tham vọng sai lầm ích kỷ và tranh chấp.

  • Lạy Thầy, thông điệp của Thầy rất rõ ràng. Ước muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa được tỏ ra qua việc khiêm tốn phục vụ người khác. Sự cao cả không nằm trong việc là người lớn hơn những người khác, nhưng trong việc làm tôi tớ cho những người không đáng kể nhất - người nghèo, những kẻ đau yếu, bị xem thường.


 

No comments:

Post a Comment