Tuesday, September 8, 2015

Thứ Ba 08 tháng Chín - Sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria

Mátthêu 1:18-23 

Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."

  • Chúng ta hãy xem lại  "Thiên Chúa ở cùng chúng ta" thực tế như thế nào trong cuộc sống hôm nay của chúng ta. 
  • Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện của Thánh I-Nhã: "Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy tất cả tự do, trí khôn và cả ý chí con. Tất cả những gì con có và đang làm chủ. Chúa đã cho con, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa. Xin Chúa xử dụng hoàn toàn theo tôn ý Ngài. Lạy Chúa, Xin hãy ban cho con tình yêu và ân sủng Chúa. Đối với con thế là đủ, không còn mong muốn gì hơn."Image result for I surrender it all to you to be pictures

No comments:

Post a Comment