Thursday, September 17, 2015

Thứ Năm 17 tháng Chín - Lễ Thánh Robert Bellarmine

Luca 7:36-50 

Có người thuộc nhóm Pharisêu mời Ðức Giêsu dùng bữa với mình. Ðức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. Và kìa một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chí lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pharisêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: "Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!" Ðức Giêsu lên tiếng bảo ông: "Này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông!" Ông ấy thưa: "Dạ, xin Thầy cứ nói". Ðức Giêsu nói: "Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, môt người nợ năm chục. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nhiều hơn". Ông Simon đáp: "tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn". Ðức Giêsu bảo: "Ông xét đúng lắm". Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Simôn: "Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn chào tôi được một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi.  Dầu ôliu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít". Rồi Ðức Giêsu nói với người phụ nữ: "Tội của chị đã được tha rồi". Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: "Ông này là ai mà lại tha được cả tội?" Nhưng Ðức Giêsu nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an".


  • Hình ảnh của Simon là một Thiên Chúa không muốn chung đụng với những người có tội. Ông khinh thường người phụ nữ này, một người không tên nào khác là "tội nhân". Tuy nhiên chị nhận ra nhu cầu của Đức Giêsu và bắt gặp ánh mắt từ bi, sự tha thứ hoàn toàn và niềm bình an của Người. Những giọt lệ biết ơn chảy ra từ trái tim hoán cải của chị. Nhưng, Simon, là người không cảm thấy cần thiết được tha thứ, đã hoàn toàn không thấy được điểm này.


  • Lạy Thầy, khi đầu óc con hẹp hòi, xin Thầy nhắc nhở cho con biết rằng sự tha thứ liên lĩ là câu trả lời liên tục của Thầy dành cho sự tối tăm của linh hồn con. Ước gì ánh mắt thương xót từ bi của Thầy thắp sáng những chỗ trong lòng con còn khép kín đang cần đến sự tha thứ và tình yêu vô điều kiện của Thầy.

Image result for the one to whom little is forgiven, loves little. pictures

No comments:

Post a Comment