Friday, September 4, 2015

Thứ Sáu 04 tháng Chín

Luca 5:33-38 

Họ nói với Người: "Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!" Ðức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay". Ðức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: "Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nự bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới."   • Mỗi buổi bình minh báo hiệu sự chào đời của một ngày mới, một ngày của những món quà , một ngày để chia sẻ của ăn, một ngày để đón nhận bánh hằng sống từ Thiên Chúa. Tất cả đều được đổi mới bởi Thiên Chúa, ngay tại nơi mà chúng ta đang ở. Chúa chia sẻ những điều tốt lành đến với chúng ta. Mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống đều phát xuất từ Người. 

  • Đức Giê-su luôn ở với chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể nhìn thấy .


Image result for Each dawn announces the birth of a new day pictures

No comments:

Post a Comment