Wednesday, September 2, 2015

Thứ Tư 02 tháng Chín

Luca 4:38-42

Ðức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simôn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. Ðức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt rời khỏi bà: tức khắc bà chỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa!" Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Kitô. Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng.   • Khi một gia đình gặp vấn đề, họ sẽ chạy đến với ai? Có bao nhiêu gia đình sẽ mang những vấn đề ra cầu nguyện với Chúa? 

  • Lạy Thầy, xin hãy cho con trở thành những sứ giả của việc cầu nguyện cho những ai đã không thể cầu nguyện.No comments:

Post a Comment