Sunday, October 4, 2015

Chúa Nhật 04 tháng Mười - Chúa Nhật 27 thường niên

Máccô 10:2-16

Có mấy người Pharisêu đến gần Ðức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử Người. Người đáp: "Thế ông Môsê đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Môsê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ". Ðức Giêsu nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê mới viết điều răn đó cho các ông. Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly". Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình". Người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giêsu, để Người chạm tay vào chúng. Nhưng các môn đệ xẵng giọng với chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào". Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.  • Kế hoạch của Thiên Chúa dành cho hôn nhân là người nam và người nữ "sẽ trở thành một xương một thịt." Giáo huấn này kêu gọi mỗi người chúng ta sống ơn gọi của mình trong cuộc sống một cách càng trọn vẹn càng tốt bởi vì sự yếu đuối của con người không phải lúc nào cũng cho phép chúng ta có thể đạt được lý tưởng một cách hoàn toàn.


  • Các em bé đại diện cho những kẻ yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, không có quyền hành và chỗ đứng. Họ chỉ biết đón nhận một cách tự nhiên. Tôi có đón nhận nước Thiên Chúa bởi vì điều đó đến với tôi như món quà miễn phí từ đôi tay dồi dào của Thiên Chúa hay không?No comments:

Post a Comment