Friday, October 23, 2015

Thứ Sáu 23 tháng Mười

Luca 12:54-59 

Ðức Giêsu cũng nói với đám đông rằng: "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: "Mưa đến nơi rồi", và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: "Trời sẽ oi bức", và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? "Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy có gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng".  • Các dấu hiệu hiện tại trong cuộc sống của tôi muốn nói với tôi điều gì? Tôi có đang bỏ lỡ đi ở một điểm nào không? Ví dụ, tôi có thể đang trở nên già cỗi hơn, hoặc có lẽ tôi đang nuôi dưỡng một tâm tình tiêu cực về một người khác. Nhưng làm sao tôi có thể kết nối những sự kiện này với mối quan hệ của tôi đối với Thiên Chúa?


  • Lạy Thầy, xin hãy lấy đi đám mây ra khỏi tầm nhìn của con và truyền cảm hứng cho con để con biết hành động theo sự thật của Thầy. 

No comments:

Post a Comment