Sunday, November 15, 2015

Chúa Nhật 15 tháng Mười Một - Chúa Nhật 33 thường niên

Máccô 13:24-27 

Ðức Giêsu nói với Phêrô, Giacôbê, Gioan và Anrê : "Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, Các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời".   • Ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất của chúng ta, Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Mắt Ngài luôn dõi nhìn chúng ta, Ngài trông nom chúng ta đêm ngày. 


  • Nhưng nếu chúng ta biết đem lời Thiên Chúa vào trong trái tim  mình và gần gũi với Ngài khi bước đi trong cuộc hành trình, chúng ta không có gì để sợ hãi. Món quà của Ngài dành cho chúng ta chính là sự hiện diện của Ngài với chúng ta cho đến ngày tận cùng của thế giới. 


No comments:

Post a Comment