Tuesday, November 10, 2015

Thứ Ba 10 tháng Mười Một

Luca 17:7-10 

Đức Giêsu nói cùng các môn đệ: "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi", chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!"? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Ðối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi".  • Đây là một lời nói cứng rắn của Đức Giêsu. Chúng ta biết rằng một chút lòng biết ơn và việc ghi nhận một việc làm tốt có thể nâng cao tinh thần, gia tăng lòng hăng hái. Vì vậy, ngày hôm nay hãy tìm một cơ hội để ghi nhận và xác định điều này với một người nào đó mà cuộc sống của họ đầy ắp công việc.


  • Chúng ta không bao giờ có thể tự hào hoặc ở lại với sự thoả mãn trong việc tìm kiếm Thiên Chúa cho mình. Sẽ luôn có những thách thức mới mở ra trước mắt chúng ta. Nhưng có lẽ tôi đang ôm đồm quá nhiều lên bản thân mình chăng? Vậy, hãy học hỏi từ một vị thánh khi ngài đã nói: "Tôi sẽ làm những điều này trong tình yêu và tự do, hoặc để yên chúng như vậy". 

Image result for recognition pictures


No comments:

Post a Comment