Monday, November 9, 2015

Thứ Hai 09 tháng Mười Một - Lễ thánh hiến đền thờ Lateran

Gioan 2:13-22 

Gần đến lễ Vượt Qua của người Dothái, Ðức Giêsu lên thành Giêrusalem. Người thấy trong Ðền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Ðền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Ðem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán". Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Dothái hỏi Ðức Giêsu: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?" Ðức Giêsu đáp: "Các ông cứ phá hủy Ðền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại". Người Dothái nói: "Ðền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?" Nhưng Ðền Thờ Ðức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết chỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Ðức Giêsu đã nói.   • Có thể cũng có những linh tinh rác rến và cản trở ồn ào trong đền thờ của trái tim tôi. Làm thế nào tôi có thể dẹp bỏ nó đi để có thể mang lại một không gian thiêng liêng dành cho Thiên Chúa ngày hôm nay? 


  • Thông thường chúng ta chỉ thấy được ý nghĩa của một sự kiện qua những nhận thức muộn màng. Anh chị có thể nhớ lại xem mình cũng có kinh nghiệm như vậy trong thời gian gần đây không? Mẹ của chúng ta "trân trọng trong lòng" những điều mà Mẹ vẫn chưa hiểu được về Đức Giêsu. Hãy xin cho được giống như Đức Mẹ.

No comments:

Post a Comment