Monday, March 20, 2017

Thứ Hai 20 tháng Ba

 Mátthêw 1:16, 18-21,24a 

Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Ðức Giêsu cũng gọi là Ðấng Ki-tô. Sau đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, là con cháu Ðavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. 


  • Một phẩm chất tuyệt vời của Giuse là sự cởi mở của ông đối với Thiên Chúa. Một cái gì đó xảy ra trong giấc mơ đã dẫn ông đến sự tin tưởng vào lời kêu gọi của Thiên Chúa, ngay cả trong hoàn cảnh lạ kỳ nơi việc mang thai của người vợ đã thành hôn. Lạy Chúa, xin giúp con mở rộng tầm suy nghĩ, ước mơ và ước muốn vào ảnh hưởng của ThiêChúa

  • Thánh Mátthêu kể câu chuyện về Đức Giêsu từ quan điểm của Thánh Giuse. Ông được xem như một người Do Thái bình thường, tốt lành, tuân theo lề luật. Thiên Chúa can thiệp và làm tan vỡ kỳ vọng của ông. Ông được mời gọi đến một cấp độ mới của sự vâng phục. Lạy Chúa, con có mở lòng để cho Chúa đột nhập vào cuộc sống của con không? 

Image result for level of obedience to God  pictures

No comments:

Post a Comment