Thursday, May 18, 2017

Thứ Năm 18 tháng Năm

 Gioan 15:9-11

 Đức Giêsu nói với các môn đệ: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.


  • Thật đơn giản: Đức Giêsu muốn tôi hạnh phúc! tôi nhận ra rằng những gì đang được đề cập không phải chỉ hời hợt bên ngoài nhưng là một hạnh phúc xuất phát từ niềm vui khi ở đúng chỗ - trong mối liên hệ đúng đắn với Thiên Chúa, với người khác, và với chính mình. Lạy Thầy, xin hãy giúp con ở lại trong tình thương của Thầy.

  • Nếu chúng ta có thể nắm bắt tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa đối với chúng ta, cuộc sống sẽ là một cuộc hành trình vui vẻ. Niềm vui có thể được hiện diện giữa gian khổ. Niềm vui của Đức Giêsu thì thâm thúy và sâu sắc, ngay cả trong cuộc thương khó của mình. Đó là niềm vui được Cha yêu thương. Niềm vui của tôi phải nảy sinh từ một nhận thức sâu sắc rằng tôi được Thiên Chúa yêu thương một cách dạt dào. Lạy Thầy, con không biết tại sao Thầy phải quan tam rằng niềm vui của con có thể được trọn vẹn. Nhưng Thầy đã làm, vậy xin hãy cho con thời gian để tận hưởng điều này và để con ca ngợi và cảm ơn Thầy.

Related image

No comments:

Post a Comment