Monday, June 19, 2017

Thứ Hai 19 tháng Sáu

Mátthêu 5:38-42 

 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt đi.

  • Bản chất triệt để trong giáo huấn của Đức Giêsu buộc chúng ta phải tham gia một cách tích cực với tất cả những cuộc gặp gỡ. Việc giải quyết các mối nợ cũ sẽ làm suy giảm cả đôi bên. Thay vào đó Đức Giêsu rộng lượng khi những yêu cầu không công bằng được thực hiện trên Người. Người chỉ yêu thương tất cả mọi người. Từ hôm nay tôi sẽ cố gắng bỏ qua sự xúc phạm và tổn thương. Như thế, tôi sẽ trở nên một chút giống như Chúa. 

  • Có những lúc chúng ta buông bỏ một số tổn thương hoặc trách cứ và cố gắng giúp đỡ những người đã khó chịu với chúng ta. Không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy hiệu quả tốt của việc này và có thể cảm thấy thất vọng hoặc thậm chí ngu ngốc khi mình làm điều này. Những lúc như thế, lạy Chúa, xin giúp chúng con kiên trì trong sự tử tế tốt bụng của chúng con.


Image result for over come hate with love pictures

No comments:

Post a Comment