Wednesday, June 14, 2017

Thứ Tư 14 tháng Sáu

 Mátthêu 5 : 17-19 

 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.


  • Những lời lịch sử của các ngôn sứ được xác nhận bởi Đức Giêsu. Lời Chúa trường tồn mãi mãi, và sự cứu rỗi dành cho tất cả những ai chú ý đến lời cảnh báo của các tiên tri. Đức Giêsu kiện toàn lệ luật bằng cách sống như ước muốn của Thiên Chúa; Người trân trọng lề luật bằng cách đặt tình yêu lên trên tất cả.   

  • Đức Giêsu yêu tôn giáo của người Do thái  mình. Ngoài ra, Người hiểu được tâm điểm của nó. Người muốn kiện toàn nó bằng cách yêu mến Cha của mình một cách trọn vẹn và bằng cách yêu thương tất cả con dân Thiên Chúa, thậm chí là chết cho họ. Tôi cầu nguyện cho mình trở thành một môn đệ tốt bằng cách sống như thế. Tôi có nắm được trọng tâm tôn giáo của mình không?

Image result for Matthew 5 : 17-19 pictures

No comments:

Post a Comment