Friday, September 8, 2017

Thứ Sáu 08 tháng Chín

.Mátthêu 1:18-23 

 Sau đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, là con cháu Ðavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.


  • Giuse chiếm một vị trí trung tâm trong đoạn Phúc Âm này. Ông quyết định sẽ tử tế với Đức Maria và định tâm bỏ bà cách kín đáo. Một giấc mơ đã đến làm đảo lộn quyết định ban đầu của ông. Thiên Chúa can thiệp, và Giuse được yêu cầu nhiều hơn nữa. Ông được kêu gọi để xem lại và thay đổi ý định ban đầu của mình. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì tấm lòng rộng lượng và can đảm của Giuse đã chấp nhận liều lĩnh. Xin cho con có thể đáp trả như ông đã làm, khi Chúa mời gọi con liều lĩnh . 

  • Có một mẫu hình trong câu chuyện của Giuse về sự quyết định và đối phó với những nghi ngờ. Chúng ta hãy cầu nguyện về điều đó, mang nó vào như một câu hỏi, và quấy rầy Thiên Chúa về việc này. Đây là câu chuyện nói về ơn gọi duy nhất của Giuse, là người cha nuôi của Con Thiên Chúa.
Related image

No comments:

Post a Comment