Wednesday, September 13, 2017

.Thứ Tư 13 tháng Chín.

Luca 6:21-26 

 Ðức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị nguời ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên hư đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.


  •  Nước Thiên Chúa bí ẩn bởi vì đó là dự án của Thiên Chúa làm việc một cách âm thầm lặng lẽ trong lịch sử nhân loại. Nhưng từ văn bản này chúng ta biết được một số trong những người đó sẽ được ở trong nước Chúa. Người nghèo khó và người đói khát sẽ ở đó. Cũng vậy với những ai khóc lóc và bị thống trị, bị bức hại, những kẻ bị bỏ rơi trên trái đất. Thật là một nhóm người khác thường! 

  • Những người ở dưới tận cùng sẽ vui mừng và nhảy múa vì sự tốt lành của Thiên Chúa dành cho họ. Khi trái tim tôi tan vỡ vì sự đau khổ của rất nhiều người ngày nay, tôi không được nghĩ rằng Thiên Chúa đã quên họ. Thay vào đó tôi cảm ơn Thiên Chúa rằng những điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến với họ, và tôi cầu xin được bao gồm trong số họ, hay ít nhất là một người quan tâm đến họ .

Image result for Luke 6:21-26 pictures
No comments:

Post a Comment