Tuesday, October 10, 2017

Thứ Ba 10 tháng Mười

Luca 10 :38-42 

Trong khi Thầy trò đi đường, Ðức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!" Chúa đáp: "Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi".


  • Tôi đây, đang ngồi dưới chân Đức Giêsu, sẵn sàng tiếp nhận lời nói của Người vào lòng. Tôi không chú trọng những gì Đức Giêsu nói tôi làm nhưng là những gì Đức Giêsu muốn tôi trở thành: một trái tim yêu thương, được hình thành trong hình ảnh của Thiên Chúa. 

  • Một lần nữa, Đức Giêsu hành động trái ngược với sự chấp nhận của người Do Thái. Người có thể đang ở một mình, trong nhà của hai người phụ nữ không phải là họ hàng. Hơn nữa, Người đang dạy dỗ họ! Lạy Chúa, nếu chúng con không gặp, chúng con sẽ không bao giờ đến để biết Chúa. Nhưng hiểu biết Chúa thì biết cuộc sống là gì. 

Image result for Luke 10 :38-42 pictures

No comments:

Post a Comment