Thursday, October 12, 2017

Thứ Năm 12 tháng Mười.

Luca 11 : 5-14 

Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả"; mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được". Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh cần, vì thể diện. "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó? Hoặc nó xin trứng, mà lại cho nó con bọ cạp? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người?". 


  • Đức Giêsu muốn tôi phải kiên nhẫn trong những lời cầu xin của mình và nói rằng Người sẽ cho tôi những gì tôi cần nhưng không phải luôn luôn là những gì tôi muốn. Tôi hỏi xin Đức Giêsu hướng dẫn cho tôi biết sự khác biệt này. 

  • Chúng ta có thể đã cầu nguyện cho chính mình hay người khác trong nhiều năm, và bây giờ chúng ta mệt mỏi trong việc cầu xin. Cầu nguyện luôn luôn được lắng nghe bởi Thiên Chúa nhưng không phải luôn luôn được trả lời như chúng ta có thể mong muốn. Lạy Chúa, con nhận được gì từ Chúa khi con cầu nguyện và cầu nguyện? có phải là sự hiện diện của Chúa không? sự hiểu biết ? hay lòng thương xót?

Image result for Luke 11 : 5-14 pictures

No comments:

Post a Comment