Sunday, November 12, 2017

Chúa Nhật 12 tháng Mười Một - Chúa Nhật 32 thường niên

Mátthêu 25: 1-13 

 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể. trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: "Kìa chú rể, ra đón đi!" Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!" Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn". Ðang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!" Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô!" Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.


  • Đức Giêsu có gặp vấn đề khi đánh thức tôi dậy khi Người đến không? Tôi xin ân sủng cho mình biết tỉnh thức và đáp ứng sự viếng thăm không ngừng của Thiên Chúa vào cuộc đời mình. Chúng ta là ánh sáng của thế gian, Đức Giêsu nói. Như khi hoạt động gia mi người ngày hôm nay, tôi hình dung ra ánh sáng tự mình tỏa ra về phía họ, và từ họ đến với mình. Điều này có làm thay đổi bầu khí tôi đang sống không? 

  • Tôi cầu nguyện cho tất cả những người đã từ bỏ hy vọng, cho những người mà dường như có quá nhiều đòi hỏi để mong đợi. Đức Giêsu cho thấy rằng có một thời điểm thích hợp để chuẩn bị. Tôi nhìn vào "dầu và đèn" của đời mình và cầu xin Thiên Chúa bổ sung và lấp đầy phần dự trữ của mình.
Related image

No comments:

Post a Comment