Tuesday, November 14, 2017

Thứ Ba 14 tháng Mười Một

Luca 17:7-10 

 "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi", chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!"? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Ðối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi".


  • Chế độ nô lệ là một phần được chấp nhận trong hầu hết các nền văn hóa cổ đại và người nghe Đức Giêsu sẽ dễ dàng hiểu được mục đích Người đang làm ở đây. Trong thế giới hiện đại chúng ta xem nó như là bất công. Vì vậy, để áp dụng mô hình này, như Đức Giêsu đã làm, vào mối liên hệ giữa Thiên Chúa và chúng ta có thể làm cho chúng ta không thoải mái. Nhưng ít nhất chúng ta có thể chấp nhận rằng sự vâng phục của mình đối với Thiên Chúa được yêu cầu bởi chính bản chất của Thiên Chúa là ai không? Rằng đó không phải là điều để khoe khoang hay tìm kiếm một phần thưởng? Đặc biệt là vì sự vâng phục của chúng ta là sự vâng lời của con cái đối với người Cha yêu thương không?

  • Lạy Thầy, con đã không dành thời gian khoe khoang về tất cả những gì Thầy đã làm và tất cả những gì Thầy phải gánh chịu. Thầy đã như một người nô lệ, phục vụ tất cả chúng con, rửa chân chúng con, và chết cho chúng con. Xin hãy giúp con thêm giống Thầy trong sự khiêm tốn và quên mình của Thầy.

Image result for Luke 17 : 7-10 pictures

No comments:

Post a Comment