Saturday, November 11, 2017

Thứ Bảy 11 tháng Mười Một

Luca 16:9-15

 "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được". Người Pharisêu vốn vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Ðức Giêsu. Người bảo họ: "Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.

  • Sự giàu có có thể hiểu theo nghĩa đen, nhưng cũng có thể được đưa ra như một ẩn dụ. Nó có thể nói lên bất cứ điều gì làm chúng ta xa cách ra khỏi sự phục vụ Thiên Chúa, bất cứ điều gì có thể đã trở thành một sự thay thế cho Thiên Chúa, bất cứ điều gì quyến rũ chúng ta như một người yêu giả dối và lừa lọc.
 
  • Thay vì đọc lời Kinh thánh như chúng ta có thể đọc báo, chúng ta có thể cho phép những lời của Tin Mừng "đọc" chúng ta. Những lời của Đức Giêsu giống như  lời của một người bạn hay người thân. Tôi dành thời gian bây giờ để ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa là Đấng yêu thương tôi, gạt sang một bên những phiền nhiễu khác hoặc mang chúng đến trước mặt Thiên Chúa.

Image result for God or money pictures

No comments:

Post a Comment