Friday, November 10, 2017

Thứ Sáu 10 tháng Mười Một

 Luca 16:1-8

Ðức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!" Người quản gia liền nghĩ bụng: "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!". "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?" Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu ôliu". Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi". Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?" Người ấy đáp: "Một ngàn thùng lúa". Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi". "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.


  • Lạy Thầy, Thầy bảo con hãy sử dụng một cách khôn ngoan bất cứ điều gì mà con đang có. Thiên Chúa ban cho chúng ta mọi thứ tạm thời để sử dụng. Của cải con có không nằm trong những gì con giữ mà ở trong những gì con cho đi. Thầy sẽ đánh giá con qua cách con sử dụng chúng với tư cách con chỉ là một người quản gia. 

  • Người quản lý đã chuẩn bị cho mình với cách thức có vẻ dường như tốt nhất cho anh ta, thậm chí xử lý một cách không trung thực,  để có thể có được chỗ dựa tốt hơn với người làm công đang mắc nợ mình. Đức Giêsu thấy được giá trị sự khôn khéo trong người đàn ông này. Lạy Thầy, con có cố gắng để xử lý những gì xảy ra với con không? Con có tự chuẩn bị cho mình những gì xảy đến tiếp theo không? Bằng cách nào con có thể xử lý chúng một cách khôn khéo hay là thông minh? 

Image result for Luke 16 : 1-8 pictures

No comments:

Post a Comment