Sunday, December 3, 2017

Chúa Nhật 03 tháng Muời Hai -Chúa Nhật thứ Nhất mùa Vọng

Máccô 13:33-37 

"Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Ðiều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!"


  • Đức Giêsu đang nói về sự tái lâm của Người vào ngày cánh chung. Chúng ta phải sống sao để không có vấn đề khi Người đến. Cuộc sống của chúng ta trở thành một sự chuẩn bị cho tầm nhìn hạnh phúc. 

  • Tôi có đoán trước được thời Chúa đến không, hay tôi sợ điều đó? Tại sao tôi cảm thấy như vậy về điều này? 

Image result for Mark 13 : 33-37 pictures

No comments:

Post a Comment