Saturday, December 2, 2017

Thứ Bảy 02 tháng Muời Hai

Luca 21:34-36 

 "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đử sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người".


  • Tôi có bao giờ nghĩ rằng mình không liên lạc tới nơi sâu thẩm nhất trong tâm hcủa mình không? rằng tôi có xu hướng sống trôi dạt hơn là sống một cách suy nghĩ không? Cầu nguyện mời gọi chúng ta hướng vào bên trong đến điểm tĩnh lặng của tâm hồn. Tôi có luôn chấp nhận lời mời này không, hoặc nỗi sợ hãi nắm giữ tôi lại? Hoặc thiếu đức tin? 

  • Thật đáng ngạc nhiên biết bao lời khuyên của Đức Giêsu về việc chuẩn bị cho Ngày Tái Lâm cũng có liên quan đến cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Ví dụ: luôn phải đề phòng chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Có điều gì làm tôi nặng nề ngay bây giờ không? Nó có thể là một cái gì đó tội lỗi hoặc nó có thể không. Tôi có muốn được giải thoát ra khỏi gánh nặng này không? Đức Giêsu có khả năng và sẵn sàng giúp tôi không? 

Image result for Luke 21 : 34-36 pictures

No comments:

Post a Comment