Thursday, January 11, 2018

Thứ Năm 11 tháng Giêng

Máccô 1:40-45 

 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngày muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!" Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được làm sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."  Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.


  • Người phong không nghĩ rằng: Tôi đã thử bao nhiêu người khác chữa bệnh rồi; bây giờ tôi sẽ thử Đức Giêsu. Không như thế, anh ta chỉ biết rằng Đức Giêsu có quyền năng. Lo lắng duy nhất của anh ta là: Liệu Người có sử dụng quyền năng đó cho tôi không? Đức Giêsu cũng nhìn tôi, sẵn sàng sử dụng quyền năng của Người vì lợi ích cho tôi. 

  • Cuối cùng, người phong biết ơn đến nỗi anh không thể ngừng rao truyền và tung tin ấy với mọi người. Cũng vậy, tôi có thể nhận thức được những điều tuyệt vời đã được thực hiện cho mình và có thể bày tỏ lòng biết ơn về chúng trong lời cầu nguyện. 


Related image

No comments:

Post a Comment