Wednesday, January 10, 2018

Thứ Tư 10 tháng Giêng

Máccô 1:29-39 

Vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Ðức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Ðức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy!" Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.


  • Đức Giêsu thực hiện chuyến đi của mình, rao giảng và trừ quỷ. Và chúng ta được cho biết rằng hai điều này thực tế là giống nhau - ngay cả ốm đau và bệnh tật cũng sẽ biến mất. Đức Giêsu đang chiến đấu, đối đầu, với vương quốc của ma quỷ.

  • Khi tôi cảm thấy bất lực trước các sự kiện bên ngoài, và trước những khuynh hướng bướng bỉnh trong lòng mình - tôi cầu xin Đức Giêsu, là người mạnh mẽ, đến bên cạnh tôi.

Related image

No comments:

Post a Comment