Sunday, February 11, 2018

Chúa Nhật 11 tháng Hai – CN thứ VI Mùa Thường Niên

Máccô 1:40–45 

Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngày muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!" Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được làm sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.


  • Người bị phong hủi không biết mình có xứng đáng với sự giúp đỡ của Đức Giêsu hay không. Anh ta biết rằng Người có quyền năng làm mọi sự - nhưng liệu quyền năng này có đáng dùng cho một người phong hủi đứng bên lề xã hội không? Chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương và chữa lành. Nhưng ngày hôm nay, tôi có chờ đợi rằng tình yêu và sự chữa lành đó được dành cho chính mình không? 

  • Sau cùng, người phong hủi đã biết ơn đến nỗi anh ta không thể nào ngừng rao truyền cho người khác. Còn tôi, tôi diễn tả sự biết ơn như thế nào? Tôi có nói lên một cách tự do những phương cách mà Thiên Chúa đã dùng để chạm đến đời mình không?

Image result for biết ơn

No comments:

Post a Comment