Monday, February 12, 2018

Thứ Hai 12 tháng Hai

Mácccô 8:11–13 

Những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Ðức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả". Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.


  • Những người Pharisêu vẫn có thói quen hay tranh luận về Luật và những khía cạnh của đức tin Do Thái giáo. Tuy nhiên ở đây, họ đã có một thái độ thù nghịch với Đức Giêsu. Trong thánh kinh, kể từ lúc này, họ sẽ luôn thử thách Người, cố tìm ra những yếu điểm để có thể loại bỏ Người. Không có gì Người làm có thể làm họ thỏa mãn bởi vì tim họ đã khép kín. Có những lần Thiên Chúa cũng thử thách chúng ta, nhưng chỉ để mang lại sự tốt lành nhất cho chúng ta và cho đức tin và tình yêu chúng ta ngày càng trở nên sâu đậm hơn. 

  •  Thỉnh thoảng, tôi cũng đã làm Đức Giêsu phải thở dài não nuột không? Có phải tôi có vẫn còn chờ đợi Người làm cho tôi một điều gì ngoạn mục không? Liệu việc Người trao ban mạng sống để cứu thế gian chưa đủ cho tôi hay sao?

Image result for thở dài

No comments:

Post a Comment