Friday, February 9, 2018

Thứ Sáu 09 tháng Hai

 Máccô 7:31-37 

 Ðức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Ðức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Epphatha", nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Ðức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó ới ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sự kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được." "Họ đem cho ông ta một người đàn ông điếc vừa ngong"


  • Tôi thường đưa những người khác đến với Chúa, hỏi xin cho họ có thể được chữa lành, đó là điều tốt đẹp. Tôi cũng có thể cho phép người khác mang mình đến trước mặt Thiên Chúa không? Tôi có yêu cầu người khác cầu nguyện cho mình không? 

  • Hãy để tôi dành một chút thời gian với người đàn ông này. Tôi tưởng tượng mình đứng trước măt Đức Giêsu, nhìn chằm chằm vào Người nhưng không thể nghe thấy tiếng Người, và không thể nói được. Tôi chỉ có thể nhìn thấy, vì vậy tôi theo Người đến một nơi yên tĩnh, cảm thấy ngón tay của Người để trong tai và trên lưỡi của mình. Đột nhiên, cả thế giới âm thanh mở ra cho tôi, và miệng lưỡi tôi được giải phóng. Những lời nói đầu tiên của tôi là gì?

Image result for Mark 7 : 31-37 pictures

No comments:

Post a Comment