Wednesday, February 14, 2018

Thứ Tư 14 tháng Hai – Thứ Tư Lễ TroMátthêu 6:1–6, 16–18 

Đức Giêsu nói: "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.”


  • Chúng ta bước vào một mùa của Năm Phụng Vụ nơi mà giáo hội mời gọi chúng ta thử thách sự tự do nội tâm của mình. Chúng ta vẫn thường tự hỏi “Tôi có thể làm hay tôi quyết định không làm điều này?” Đây là một câu hỏi khó trả lời nếu điều đó là một tật xấu như dèm pha, cờ bạc, khiêu dâm, hay phàn nàn. Đâu là những thói quen đang làm tôi khó chịu? 


  • Mùa Chay là thời gian để lấy lại sự kiểm soát cho đời sống mình, đặc biệt tại những lãnh vực đang làm tổn thương người khác. Chúng ta không thích bị những thèm muốn hoặc thói quen làm chủ. Nhưng đồng thời, sự thanh tẩy của chúng ta phải được xảy ra, không phải ở nơi công cộng để làm người khác có ấn tượng về mình, nhưng tại một không gian kín đáo, riêng tư, nơi chúng ta ở lại một mình với Thiên Chúa.
Image result for ash

No comments:

Post a Comment