Sunday, May 6, 2018

Chúa Nhật 06 tháng Năm – Chúa Nhật thứ 6 Mùa Phục Sinh

Gioan 15:9-17

Đức Giêsu nói cùng các môn đệ: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Ðây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Ðiều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”


  • Niềm vui không phải là một cảm xúc hiển nhiên được nối kết với việc thi hành những lệnh truyền của Thiên Chúa. Vậy mà khi giữ điều răn lớn nhất trong các điều răn, chúng ta sẽ cho đi và nhận lãnh một tình yêu mà Teilhard de Chardin đã diễn tả như là: cái sức mạnh phổ quát nhất, vũ bảo nhất, và bí ẩn nhất của vũ trụ. Tình yêu là nguồn dự trữ năng lượng linh thiêng, là căn bản của sự tiến hóa về tâm linh.” 

  • Cùng với Teilhard, tôi muốn nguyện xin: “Lạy Đức Giêsu vinh hiển, ảnh hưỡng thần thánh của Thầy đang hoạt động ngay giữa lòng của vật chất; sức mạnh Thầy triền miên như thế giới, ấm áp như chính sự sống; tay Thầy bao trùm muôn tinh tú; Thầy là đầu tiên và là cuối cùng, là sự sống và sự sống lại; bản thể chúng con kêu gào lên Thầy nỗi ước ao rộng lớn như vũ trụ: Thầy thật sự là Thầy và là Thiên Chúa của chúng con! Amen.”

Image result for john 15:9-17

No comments:

Post a Comment