Monday, May 7, 2018

Thứ Hai 07 tháng NămGioan 15:26-16:4

Đức Giêsu nói cùng các môn đệ: “Khi Ðấng Bảo Trợ đến, Ðấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ mà kẻ nào giết anh em cũng tưởng đó là phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ của họ, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi, Những điều ấy Thầy đã không nói với anh em ngay từ đầu, vì lúc ấy Thầy còn ở với anh em.”


  • Các môn đệ có thể làm chứng cho Đức Kitô vì họ đã sống và làm việc bên cạmh Người. Trong đoạn tin mừng này, Đức Giêsu hứa sẽ gửi Đấng Bảo Trợ đến với họ sau khi Người đã ra đi. Chúng ta cũng có thể làm chứng cho Đức Giêsu bởi vì những lời chứng của các môn đệ đã được trao lại cho chúng ta. Và Thánh Thần Thiên Chúa, Đấng đã được ban cho các môn đệ, cũng được trao ban cho cả chúng ta nữa.

  • Thánh Phaolô đã diễn tả Thánh Thần như “Đấng nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó.” Lạy  Chúa Thánh Thần, xin hoạt động trong cuộc đời con để con biết lưu chuyễn sự an ủi mà con đã được trao ban.


Image result for Holy Spirit Artist

No comments:

Post a Comment