Monday, May 11, 2020

Cầu Nguyện Từng Bước

Hiện Diện
Tôi ngừng lại một khoảnh khắc để nghĩ về tình yêu và ân sủng mà Chúa đang tuôn đổ trên tôi: Tôi đã được tạo dựng theo hình ảnh Ngài và tôi là nơi Ngài đang trú ngụ.

Tự Do
Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con để con được sống trong tự do. Xin Thần Khí Chúa hướng dẫn con bước theo Ngài một cách tự do. Xin để thấm nhuần trong lòng con nỗi ước ao được biết và yêu mến Ngài mỗi ngày một hơn.

Ý Thức
Tôi đang cảm thấy thế nào? Nhẹ nhàng, thanh thoát? Nặng nề, buồn trĩu? Lúc này có thể tôi đang cảm thấy bình an, hân hoan? Nhưng cũng có thể tôi đang bực dọc, lo lắng hay giận dữ. Tôi nhận thức tình trạng thật sự của mình và biết rằng Chúa đang thương yêu con người thật của tôi.

Lời Chúa
Tôi đọc chậm rãi lời Chúa, lập lại một vài lần và lắng nghe điều gì Chúa đang nói cho tôi. (Xin đọc những đoạn Sách Thánh bên dưới, xử dụng những điểm Gợi ý nếu cần. Sau đó xin trở lại và tiếp tục với bước kế tiếp.)

Tâm Sự
Lạy Chúa, con biết chắc có những lần Chúa đã mang con trên vai. Và chính nhờ vào sức mạnh của Chúa mà con đã vượt qua được những khoảnh khắc tối tăm của cuộc đời.

Kết Thúc
Tôi cảm ơn Chúa về những giây phút vừa qua được ở với Ngài, cũng như về những ánh sáng mà Ngài đã ban cho qua Lời Ngài.

Thursday, November 14, 2019

Thứ Năm 14 tháng Mười Một

 Luca 17:20-25 

 Người Pharisêu hỏi Ðức Giêsu bao giờ Triều Ðại Thiên Chúa đến. Người trả lời: "Triều Ðại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: "Ở đây này!" hay "Ở kia kìa!", vì này Triều Ðại Thiên Chúa đang ở giữa các ông". Rồi Ðức Giêsu nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: "Người ở kia kìa!" hay "Người ở đây này!" Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.


 • Triều đại Thiên Chúa nằm ngoài tầm nhìn của nhiều người; Tôi xin Chúa ban cho mình có thể thấy Thần Khí Chúa đã hoạt động như thế nào trên thế giới xung quanh tôi. Tôi có thể nhìn vào nơi mà tôi cảm thấy bị thách thức nhất, trong hy vọng nhìn thấy Thiên Chúa có thể làm cho nó trở nên tốt. 

 • Đây là sự giắng co của mỗi Kitô hữu: hy vọng rằng Chúa sẽ can thiệp và mang lại một thế giới tốt đẹp hơn, cùng lúc làm việc và hành động, biết rằng điều đó tất cả phụ thuộc vào chúng ta. Chúa ơi, Chúa đang cảnh báo con đừng bị phân tâm bởi những kẻ đe dọa và tiên tri về ngày tận thế. Đó là thế giới của chúng con; chúng con phải định hình và quan tâm nó với sự kiên nhẫn và can đảm.

Image result for the kingdom of god is within you pictures

Wednesday, November 13, 2019

Thứ Tư 13 tháng Mười Một

 Luca 17:11-19 

 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!" Thấy vậy, Ðức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế". Ðang khi đi thì họ đã được sạch. Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Ðức Giêsu mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi Người nói với anh ta: "Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh".


 • Khi trở lại với Đức Giêsu, người Samari đã nghe Đức Giêsu ban phúc và khích lệ mình. Dành thời gian để biết ơn và gởi gắm bản thân mình cho Thiên Chúa cho phép tôi đón nhận ơn lành sâu sắc hơn qua câu trả lời của Người. 

 • Thánh Ignatios đánh giá cao lòng biết ơn; đó là một thái độ giữ chúng ta nhận thức được chúng ta bị thương như thế nào và ai đã làm chúng ta bị thương. Nếu tôi có thể ân cần nhận được lòng biết ơn của người khác, tôi cho phép những gì Chúa làm trong cuộc đời mình được nhìn thấy và đánh giá cao.

Related image

Tuesday, November 12, 2019

Thứ Ba 12 thàng Mười Một

Luca 17:7-10 

 "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi", chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!"? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Ðối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi"

 • Không dễ để nghĩ mình là nô lệ hay người hầu. Trong khi có thể muốn phục vụ một cách quảng đại, tôi thừa nhận rằng mình cũng muốn được đánh giá cao. Có lẽ tôi cần cầu nguyện cho được sự tự do lớn hơn - tự do phục vụ mà không cần khen thưởng hoặc công nhận. 

 • Người đầy tớ có vai trò, năng lực và giới hạn đối với công việc của mình và ý chí của người khác. Đức Giêsu không muốn tôi làm nô lệ nhưng đòi hỏi tôi xem xét nơi mà tôi nhận thấy các giới hạn trong công việc phục vụ của mình.

Image result for Luke 17:7-10 pictures

Monday, November 11, 2019

Thứ Hai 11 tháng Mười Một

Luca 17:1-6 

 Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô nó xuống biển còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng! "Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù có xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh; 'Tôi hối hận', thì anh cũng phải tha cho nó". Các Tông Ðồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con". Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em.

 • "Hãy tha tội chúng con", chúng ta nói nhiều lần với Chúa - và chúng ta cần phải lặp lại nó khi chúng ta hết lần này đến lần khác phạm tội. Lạy Thầy, xin cho con biết kiên nhẫn trước sự ăn năn của người khác như Thầy kiên nhẫn với con. Con cảm ơn Thầy, con rất cần lời nhắc nhở này. Tha thứ không phải là một tấm chăn bao che tất cả mà là một sự vươn tới người sám hối ăn năn. Thầy bảo con phải sáng suốt nhận định, không dại dột; nhưng khi tha thứ, con phải chôn cái rìu mà không để lại dấu vết. 

 • Sống giữa những người khác đòi hỏi sự quan tâm và chú ý đến cách tôi sống như thế nào trong các mối quan hệ; tôi cầu xin Chúa giúp đỡ để làm sao tôi giúp đỡ người khác tăng trưởng qua việc quan tâm và tha thứ họ như thế nào.

Image result for Luca 17:1-6 pictures

Sunday, November 10, 2019

Chúa Nhật 10 tháng Mười Một - Chúa Nhật thứ 32 Mùa thường niện.

Luca 20:27-38 

 Có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải cưới lấy nàng, để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?" Ðức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn để kẻ chết sống lại, thì chính ông Môsê cũng đã cho thầy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Ðức Chúa là Thiên Chúa của tổ phục Ápraham, Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống".

 • Bằng cách trả lời câu chuyện phóng đại của những người Xa đốc, là những người không tin vào sự sống lại, Đức Giêsu chỉ ra rằng trạng thái phục sinh là một sáng tạo mới mà chúng ta đang chia sẻ trong đời sống thiêng liêng của Thiên Chúa. Nó khác với cuộc sống hiện tại của chúng ta nhưng là sự tiếp nối tính cách của chúng ta khi được nhào nặn bởi cuộc sống hiện tại. 

 • Tin vào sự sống lại của chính mình là một món quà tuyệt vời trong cuộc sống này. Nó mang lại ý nghĩa cho tất cả nhưng gì làm nên cuộc sống của chúng ta. Điều đó được bày tỏ trong những lời chúng ta cầu nguyện dành cho các linh hồn của tất cả những người đã đi trước mà chúng ta nhấn mạnh trong tháng Mười Một này.

Image result for Luke 20:27-38 pictures

Saturday, November 9, 2019

Thứ Bảy 09 tháng Mười Một

Gioan 2:13-22

Gần đến lễ Vượt Qua của người Dothái, Ðức Giêsu lên thành Giêrusalem. Người thấy trong Ðền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Ðền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Ðem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán". Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Dothái hỏi Ðức Giêsu: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?" Ðức Giêsu đáp: "Các ông cứ phá hủy Ðền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại". Người Dothái nói: "Ðền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?" Nhưng Ðền Thờ Ðức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết chỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Ðức Giêsu đã nói.


 • Đức Giêsu cảnh giác chúng ta về thái độ vô tâm hay thờ ơ. Tôi suy nghĩ lại xem tôi đã nghiêm túc như thế nào đối với Người; với sự giúp đỡ của Thánh Thần, tôi nhìn lại đời mình để có thể nhận ra tôi đã tôn trọng như thế nào những gì thật sự là quan trọng. 
 • Tôi tưởng tượng mình đang đứng tại sân Đền Thờ ngay khi người rabbi trẻ đến từ Galilê bước vào. Tôi để ý đến những âm thanh, mùi vị, tiểng loảng xoảng của những đồng xu trên bàn, mùi hôi và những tiếng kêu của các súc vật. Tôi nhìn Đức Giêsu, nhận ra máu nóng đang bốc lên trên mặt Người. Người đến Đền Thờ để tôn kính và cầu nguyện. Thay vào đó, Người chỉ thấy mọi người bận tâm làm ăn buôn bán. Thình lình tôi cảm nhận được một cuồng nộ khi Người dùng roi đánh đuổi những người đổi tiền và lật đổ tiền bạc của họ. Đây là một chiều kích mới của Đức Giêsu và làm tôi chấn động. Tôi ở lại với tâm tình này.
Image result for John 2:13-22