Monday, May 11, 2020

Cầu Nguyện Từng Bước

Hiện Diện
Tôi ngừng lại một khoảnh khắc để nghĩ về tình yêu và ân sủng mà Chúa đang tuôn đổ trên tôi: Tôi đã được tạo dựng theo hình ảnh Ngài và tôi là nơi Ngài đang trú ngụ.

Tự Do
Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con để con được sống trong tự do. Xin Thần Khí Chúa hướng dẫn con bước theo Ngài một cách tự do. Xin để thấm nhuần trong lòng con nỗi ước ao được biết và yêu mến Ngài mỗi ngày một hơn.

Ý Thức
Tôi đang cảm thấy thế nào? Nhẹ nhàng, thanh thoát? Nặng nề, buồn trĩu? Lúc này có thể tôi đang cảm thấy bình an, hân hoan? Nhưng cũng có thể tôi đang bực dọc, lo lắng hay giận dữ. Tôi nhận thức tình trạng thật sự của mình và biết rằng Chúa đang thương yêu con người thật của tôi.

Lời Chúa
Tôi đọc chậm rãi lời Chúa, lập lại một vài lần và lắng nghe điều gì Chúa đang nói cho tôi. (Xin đọc những đoạn Sách Thánh bên dưới, xử dụng những điểm Gợi ý nếu cần. Sau đó xin trở lại và tiếp tục với bước kế tiếp.)

Tâm Sự
Lạy Chúa, con biết chắc có những lần Chúa đã mang con trên vai. Và chính nhờ vào sức mạnh của Chúa mà con đã vượt qua được những khoảnh khắc tối tăm của cuộc đời.

Kết Thúc
Tôi cảm ơn Chúa về những giây phút vừa qua được ở với Ngài, cũng như về những ánh sáng mà Ngài đã ban cho qua Lời Ngài.

Thursday, December 5, 2019

Thứ Năm 05 tháng Mười Hai

Mátthêu 7:21, 24-27

Đức Giêsu nói cùng đám đông: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi... Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bảo táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trrên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".


 • Chúng ta củng cố đức tin bằng cách thực hành đức tin đó. Đức Giêsu biết rằng chỉ những kẻ theo Thiên Chúa bằng hành động mới xây dựng đức tin của họ trên một nền tảng vững chắc. Tôi sẽ thực hành việc làm nào ngày hôm nay để sống đức tin và giúp nó vững mạnh hơn?
 • Lạy Thầy, thánh Phanxicô Xavier đã trải nghiệm bao nhiêu là bất hạnh và tai ương trong khi loan truyền lời của Thầy. Mỗi khi con bị những hoạn nạn đe dọa, làm con bị lạc lối và áp đảo đức tin con , xin giúp con đứng vững và bám víu vào Thầy là đá tảng nơi con nương tựa.
Related image

Wednesday, December 4, 2019

Thứ Tư 04 tháng Mười Hai

Mátthêu 15:29-37

Ðức Giêsu xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và ngồi đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ítraen. Ðức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường". Các môn đệ thưa: "Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?" Ðức Giêsu hỏi: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ". Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngả lưng xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại bảy thúng đầy.


 • Những người đến với Đức Giêsu là những người có một tâm hồn tan vỡ. Điều này vẫn đúng cho đến nay. Chính vì vậy mà tôi đang ở đây, lắng nghe lời Người. Cuộc sống tôi đang bị đổ vỡ chỗ nào? Đâu là nơi tôi đang cần sự chữa lành của Người? Đó là những nơi mà tôi cần nhìn đến trong cuộc đời.
 • Đức Giêsu nuôi chúng ta bằng một thức ăn diệu kỳ là chính Lời của Người. Lời đó có dư thừa để làm thỏa mãn hoàn toàn cái đói của chúng ta. Chúng ta cần lắng nghe, nhai đi nhai lại và tiêu hóa để cảm nhận được sự bình an mà Lời đó mang đến cho chúng ta.

Image result for jesus's words

Tuesday, December 3, 2019

Thứ Ba 03 tháng Mười Hai - Lễ kính thánh Phanxicô Xavier

Luca 10:21-24

Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho". Rồi Ðức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe".


 • Niềm vui của người Kitô hữu là một thực tế sâu xa. Nó khác với một tâm trạng vô tư lự hoặc thoải mái. Niềm vui này đặt nền tảng trên sự bình an. Cũng như trong Đức Giêsu, và trong chúng ta, niềm vui này phát xuất từ Chúa Thánh Thần. Tôi có kinh nghiệm gì hôm nay về niềm vui này?

 • Các em bé tin tưởng vào bố mẹ và chính vì sự tin tưởng này mà các em đã lắng nghe những gì bố mẹ nói. ĐứcGiêsu cũng tin tưởng và lắng nghe Chúa Cha. Tôi có thể bắt chước sự tin tưởng đó trong giờ cầu nguyện ngày hôm nay không?

Related image

Monday, December 2, 2019

Thứ Hai 02 tháng Mười Hai

Mátthêu 8:5-11

Khi Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm". Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó". Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Ði!", là nó đi, bảo người kia: "Ðến!", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này!", là nó làm". Nghe vậy, Ðức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời."

 • Người đại đội trương cầu xin với Đức Giêsu cho người đầy tớ của ông, chứ không phải cho chính ông. Tôi muốn cầu xin với Đức Giêsu cho ai ngày hôm nay? 
 • "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng" Tôi có bao giờ cảm thấy như vậy không? Có bao giờ tôi cảm thấy mình được nhận lãnh nhiều hơn mình đáng được không? Chúng ta sống trong một văn hóa của quyền lợi trong đó mỗi người cho rằng mình xứng đáng nhận lãnh được tất cả những được ban cho. Còn tôi thì sao?

Entitlement

Saturday, November 30, 2019

Thứ Bảy 30 tháng Mười Một

 Mátthêu 4:18-22 

 Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá". Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Ði một quảng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. 


 • Chúng ta có thể nhớ lại các sự kiện hoặc các cơ hội khi chúng ta thay đổi chiều hướng không? Ví dụ, trong tình yêu, hay được hướng dẫn bởi giáo viên hoặc bạn bè, bị tổn thương hoặc mất mát, dù lớn hay nhỏ không? Những sự mời gọi này đến với chúng ta trong suốt cuộc đời và có thể gây ảnh hưởng lớn trên chúng ta. Chúng ta là sản phẩm từ các quyết định của chính mình, và chúng ta có một người bạn trong Chúa ao ước được hướng dẫn chúng ta. 
0
 • Simôn Phêrô và Anrê nghe tiếng nói của Đức Giêsu khi Người đi ngang qua; Giacôbê và Gioan, trong khi làm việc, đã chú ý và trả lời. Đức Giêsu nói chuyện với họ, không phải trong lúc các ông về hưu ẩn dật, nhưng Người gặp gỡ họ tại nơi họ làm việc. Điều đó có ý nghĩa gì đối với tôi để làm một cách giúp tôi điều chỉnh theo sứ điệp dành cho sự cứu rỗi mình?

Image result for Mátthêu 4:18-22 pictures

Friday, November 29, 2019

Thứ Sáu 29 tháng Mười Một

Luca 21:29-33 

 Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần. Anh em cũng vậy, khi thầy những điều đó xẩy ra, thì hãy biết là Triều Ðại Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

 • Dụ ngôn này có thể được sử dụng để minh họa một phần những gì chúng ta muốn nói ngày nay qua sự nhận định. Từ ngữ này được áp dụng cho một quá trình tìm kiếm ý Chúa và quyết định làm thế nào để đáp ứng. Qua chiêm niệm Tin Mừng, chúng ta cho phép mình tiếp thu thái độ và giá trị của Đức Giêsu. Và rồi chúng trở thành những tiêu chuẩn để chúng ta đánh giá các hoàn cảnh và vấn đề cụ thể được mời gọi để đi đến một quyết định. Một cách nào đó, chúng ta đang tìm kiếm các dấu chỉ. Đây sẽ không phải là những xáo trộn vũ trụ trên thiên đàng mà là những chuyển động bên trong của an ủi hay sầu khổ thiêng liêng.

 • Khi năm phụng vụ kết thúc, có điều gì trong cuộc sống của tôi mà tôi cần nhận định? Nếu có, tôi cầu nguyện cho mình có thể nhìn thấy các dấu hiệu và giải thích chúng một cách chính xác.

Image result for is there anything in my life that I need to discern? pictures