Friday, March 17, 2017

Thứ Sáu 17 tháng Ba

Mattheu 21:33-43,45-46

Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta". Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Ðứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!" Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?" Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông". Ðức Giêsu bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Ðó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.". Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pharisêu hiểu là Người nói về họ. Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ đám đông, vì đám đông cho Người là một ngôn sứ.


  • Chúng ta là những người tá điền trong dụ ngôn. Thiên Chúa cung cấp mọi thứ chúng ta cần để làm cho vườn nho của chúng ta thịnh vượng. Thiên Chúa cho chúng ta quyền tự đó điều hành vườn nho như chúng ta chọn - nhưng nó là của Chúa. Đây là ý mà lời cầu nguyện muốn nói đến để biết tâm trí của Thiên Chúa về cuộc sống của chúng ta. Tôi sẽ sản sinh hoa lợi gì cho Thiên Chúa? 

  • Một trong những lời tuyên bố đáng buồn nhất trong Phúc Âm là lời nhận xét ngây thơ chân thật này của người cha: "Chúng sẽ nể con ta." Tôi sợ hăi khi nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đức Giêsu đi vào thế giới của chúng ta hôm nay. Thông điệp về nước Chúa sẽ đặt Người trực tiếp đối nghịch lại với nhiều vương quốc khác. Lạy Đức Giêsu, Thầy đã bị quăng ra ngoài và giết chết. Nhưng Thầy đã không trả thù. Thay vào đó, bởi tình yêu của mình, Thầy đã hòa giải mọi người với Thiên Chúa. Tôi có thể luôn mong ước sự tốt lành cho người khác và cầu nguyện cho họ, ngay cả khi họ làm tôi tổn thương không?

Image result for Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường pictures

No comments:

Post a Comment