Tuesday, April 18, 2017

Thứ Ba 18 tháng Tư

Gioan 20:11-18 

Bà Maria đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Ðức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!" Nói xong, bà quay lại và thấy Ðức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Ðức Giêsu. Ðức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về". Ðức Giêsu gọi bà: "Maria!" Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: "Rápbuni!" (nghĩa là 'lạy Thầy'). Ðức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: 'Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em'". Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.


  • Có bao giờ đôi khi chúng ta nghĩ rằng Chúa đã bị lấy mất đi không? Sự cầu nguyện và đời sống của Kitô hữu có thể buồn tẻ, khô khan, và mệt mỏi. Những thể chế bê bối làm cạn kiệt năng lực của chúng ta. Nhưng cuộc sống của Đức Giêsu trong chúng ta thì luôn luôn mới mẻ. Chúng ta không ôm giữ một "Đức Giêsu" cũ kỹ nhưng cùng đi với Người khi Người bước theo cuộc hành trình mới của cuộc sống và cầu nguyện với chúng ta. 

  • Tôi có kinh nghiệm gì trong giây phút gặp gỡ quí giá này? Maria quay lại và thấy Đức Giêsu. Tôi hỏi xin Thiên Chúa ban cho tôi sức mạnh cần thiết để tôi luôn sẵn sàng quay lại, nhìn lại, có thể nhìn thấy và nhận ra sự hiện diện của Đức Giêsu trong đời sống của mình. 

Image result for John 20 : 11-18 pictures

No comments:

Post a Comment