Saturday, June 17, 2017

Thứ Bảy 17 tháng Sáu

 Mátthêu 5:33-37 

 "Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Ðức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Ðừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Ðừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Ðừng chỉ Giêrusalem mà thề, vì đó là thành của Ðức Vua cao cả. Ðừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. 


  • Đức Giêsu lấy lời dạy của người Do thái Truyền thống và làm cho nó thêm sắc thái. Lập luận của Người kết thúc với lời mời gọi đến các giá trị được đánh giá cao ngày hôm nay (cho dù không phải lúc nào cũng đoc thực hành): sự đơn giản trong mối liên hệ, sự trung thực trong giao tiếp của chúng ta đối với nhau, và sự mình bạch trong lời nói của chúng ta. Làm thế nào để tôi tìm thấy bản thân mình đáp ứng cho lời mời gọi này?

  • Hành động của tôi cho thấy sự chân thành trong lời nói của mình. Tôi hỏi xin sự giúp đỡ của Chúa để sống như lời mình tuyên xưng. Tôi biết rằng mình đã hứa trong quá khứ và thừa nhận rằng không phải lúc nào tôi cũng có thể hoàn thành những lời hứa này. Tôi đặt bản thân mình trước Thiên Chúa là Đấng yêu thương tôi, nhận ra ước muốn của tôi làm điều tốt, và Ngài tha thứ cho tôi.
 
Image result for telling the truth pictures

No comments:

Post a Comment