Friday, October 2, 2015

Thứ Sáu 02 tháng Mười

Luca 10:13-16

Đức Giêsu nói: "Khốn cho ngươi, hỡi Khoradim! Khốn cho ngươi, hỡi Bétxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các nguơi mà được làm tại Tia và Xiđon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thì, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Ðấng đã sai Thầy."   • Đức Giêsu xót xa về việc dân chúng đã từ chối Tin Mừng mặc dù những gì mà Người đã làm cho họ. Sự thật đôi khi đau lòng và khó nghe.

  • Khi chúng ta nói sự thật và sống một đời sống dựa theo giáo huấn của Đức Giêsu là chúng ta lựa chọn phần tốt hơn và không ai có thể lấy mất khỏi chúng ta.

No comments:

Post a Comment