Wednesday, October 14, 2015

Thứ Tư 14 tháng Mười

Luca 11:42-46 

Đức Giêsu nói: "Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Phải làm các điều này mà không được bỏ qua các điều kia. Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu ! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay". Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!" Ðức Giêsu nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào."

  • Dân chúng đang bị đè nặng bởi lề luật. Đức Giêsu cảm thông với họ và lên tiếng một cách mạnh mẽ để bảo vệ họ . Tôi có nhạy cảm với những gì có thể xảy ra nơi trái tim của một người nghèo khó không? Có bao giờ tôi đã xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa không? 

  • Lạy Thầy, xin Thầy giúp con nhìn ra được những lo lắng không cần thiết mà con đang có, và đổ đầy tim con thần khí tình yêu và công lý của Thầy. Xin Thầy lấy đi quả tim nghèo nàn của con và làm cho nó trở nên như chính trái tim Thầy.

Image result for neglect justice and the love of God picturesNo comments:

Post a Comment