Sunday, November 1, 2015

Chúa Nhật 01 tháng Mười Một - Lễ các Thánh

Mátthêu 5:1-12 


Thấy đám đông, Ðức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.  • Hôm nay, và mãi mãi , Đức Giêsu  "ngồi xuống" trong không gian thiêng liêng của lòng tôi. Tôi lắng nghe Người và lắng nghe lời nói hằng sống của Người. Mối phúc nào làm cho tôi thấy có sự khẳng định rõ nhất? Mối phúc nào khích lệ tôi nhất cho hành trình đời sống của tôi ngay bây giờ? 

  • Đâu là những mối phúc thách thức tôi nhất? Dù mối phúc nào đi nữa, tôi cảm thấy mình được lôi cuốn vào những hướng dẫn cho biết bước đi tiếp theo trong cuộc hành trình của đời sống tôi.
Image result for pictures that represent the beatitudes

No comments:

Post a Comment