Tuesday, May 16, 2017

Thứ Ba 16 tháng Năm

 Gioan 14:27-31 

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: 'Thầy ra đi và đến cùng anh em'. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đến cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để anh em tin khi sự ấy xảy ra. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Ðã hẳn, nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Nào đứng dậy! Ta đi khỏi đây!"


  • Trong suốt Cựu Ước và Tân Ước có tiếng vang của những dòng chữ "Đừng sợ hãi" và "Đừng để cho lòng mình xao xuyến." Các thế lực của sự dữ trên thế gian này không có quyền hạn đối với Đức Giêsu và không cần có quyền hạn trên chúng ta là những môn đệ của Người. Đó là ly' do tại sao chúng ta không cần phải sợ. 

  •  Sự bình an mà Đức Giêsu hứa hẹn không phải là một sự trốn tránh vấn đề mà là sự can đảm để đối mặt với nó một cách bình tĩnh. Như khi Người đã nói những lời ban bình an này, Người đang đi 
    khỏi đây để
    đến Giếtsêmani với cuộc thương khó của mình. Lạy Chúa, đó là sự bình an mà con tìm kiếm: để có thể đối mặt với nỗi buồn và đau đớn mà không tràn ngập lo sợ rằng sẽ mất tất cả.  

Image result for peace with you pictures

No comments:

Post a Comment