Friday, May 11, 2018

Thứ Sáu 11 tháng Năm

Gioan 16:20-2

"Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.”


  • Trong Tin mừng thứ bốn này, việc nhấn mạnh đến sự Thương Khó và chịu đóng đinh của Đức Giêsu gần như làm che lấp những câu chuyện về Phục Sinh. Giáo huấn của Giáo Hội thường dạy chúng ta tìm thấy Thiên Chúa qua sự đau khổ, nhưng thông thường hơn là qua những niềm vui. Chính Đức Giêsu cũng không bao giờ nhìn sự đau khổ chính nó như là cùng đích – Người chịu đựng Thánh Giá “là vì niềm vui đã được đặt để cho Người.” Trong buổi Tiệc Ly, Người thúc dục các môn đệ ở lại trong tình yêu của Người, “để niềm vui của Thầy ở lại trong anh em, và để niềm vui của anh em được trở nên trọn vẹn”

  • Theo Teilhard de Chardin, niềm vui là dấu chỉ không sai lầm được của sự hiện diện của Thiên Chúa. Lạy Thầy, ước gì niềm vui của Thầy được dư tràn trong tâm hồn chúng con.

Image result for teilhard de chardin joy

No comments:

Post a Comment